יום רביעי, 26 באוקטובר 2011

צמיחה וצריכה לנפש בישראל

כפי שניתן לראות מקו הממוצע המעבר לכלכלת שוק חופשי הקטין את הצמיחה השנתית הממוצעת באופן משמעותי מאוד, בשנים 1951-1977 עמדה על 4.6% לשנה, בשנים 1978-2010 עמדה על 1.7%.

אין תגובות: