יום שבת, 2 בספטמבר 2017

כללי עמית

אין חומר קשה יותר מסלעי המציאות, אין חומר גמיש יותר מהתקווה האנושית. כשהם מתנגשים התקווה לא מתרסקת היא ניתזת מהמציאות בזוית הופכית לזוית המפגש ובמהירות זהה למהירות המפגש בתהליך שיחזור על עצמו עד שהמציאות תיכנע.