יום שישי, 1 בינואר 2010

טובה - זנגריה נתוני ביטוח לאומי
   
  Skip Navigation Links
  בחר יישוב או קצבה :
   
   
  בחר קצבה : 
   
   
  טובא-זנגרייה

  תושבים לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 2008-12-01
  מספר תושבים התפלגות
  טובא-זנגרייה ארצי טובא-זנגרייה ארצי
  סה''כ תושבים 5,500 7,374,000 100% 100%
  ילדים עד 18 2,388 2,453,140 43.3% 33.3%
  בגיל עבודה 2,947 4,050,547 53.4% 54.9%
  קשישים 179 870,269 3.2% 11.8%

  מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל: 01/05/2010
  מספר מבוטחים התפלגות
  טובא-זנגרייה ארצי טובא-זנגרייה ארצי
  סה''כ מבוטחים 5,680 7,558,678 100% 100%
  כללית 5,647 3,957,481 99.4% 52.4%
  לאומית 20 696,188 0.4% 9.2%
  מכבי 13 1,878,348 0.2% 24.9%
  מאוחדת *** 1,026,661 0% 13.6%

  מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/05/2010
  מספר מבוטחים התפלגות
  טובא-זנגרייה ארצי טובא-זנגרייה ארצי
  סה''כ מבוטחים 5,680 7,558,678 100% 100%
  שכירים 1,893 2,837,062 58.3% 51%
  מזה:שכירים ועצמאים 24 36,853 0.7% 0.7%
  עצמאים 87 246,970 2.7% 4.4%
  אחר 1,268 2,483,845 39% 44.6%

  נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת :2007
  טובא-זנגרייה ארצי
  (שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 5,009 8,165
  (הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 6,960 7,396
  אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 46 33
  אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0 2
  אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0 2

  מקבלי גימלאות
  מספר מקבלי גמלאות ** אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
  טובא-זנגרייה ארצי טובא-זנגרייה ארצי
  זקנה ושאירים 179 758,896 3.3% 10.3% 01/05/2010
  זקנה 121 655,108 2.2% 8.9% 01/05/2010
  שאירים 58 103,788 1.1% 1.4% 01/05/2010
  זקנה ושאירים עם השלמת הכנסה 72 188,950 1.3% 2.6% 01/05/2010
  הבטחת הכנסה 189 112,769 3.4% 1.5% 01/02/2010
  סיעוד 36 139,646 0.7% 1.9% 01/03/2010
  מזונות *** 20,071 0.2% 0.3% 01/05/2010
  אבטלה * 61 60,693 1.1% 0.8% 01/02/2010
  נכות כללית 202 205,444 3.7% 2.8% 01/05/2010
  שירותים מיוחדים לנכים 40 32,883 0.7% 0.4% 01/05/2010
  ילד נכה 28 27,656 0.5% 0.4% 01/05/2010
  ניידות 35 31,430 0.6% 0.4% 01/05/2010
  סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 829 1,027,370 15.1% 13.9% 01/05/2010
  משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 239 176,175 4.3% 2.4% 01/05/2010
  ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,350 2,459,093 42.7% 33.3% 01/05/2010
  דמי לידה * *** 7,778 0.1% 0.1% 01/05/2010
  נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 40 40,309 0.7% 0.5% 01/05/2010
  דמי פגיעה * *** 4,795 0.1% 0.1% 01/05/2010

  ממוצע חודשי *
  מספר תושבים **
  טובא-זנגרייה : 5,500
  ארצי : 7,374,000