יום שבת, 8 בספטמבר 2007

כלכלנים שלא מבינים בכלכלה - מנהלים את החינוך

בוּרוּת בחינוך


עם פתיחת שנת הלימודים החדשה התבשרנו גם על תקציב חדש למערכת החינוך, הגו אותו במשרד האוצר וככה הוא גם נראה. במשרד האוצר יושבים הרבה מומחים, לחשבונאות, לכסף, לשוק, אבל הם בורים בתחום החינוך. חוסר ההבנה לא מפריע להם כי הם אינם יודעים את שאינם יודעים. אני מביא כאן חלק מהחלק הרלבנטי לנושא החינוך.

מתוך תקציב המדינה: "הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)

מחליטים

..להקים צוות בראשות מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה שבמשרד החינוך, שיגבש, עד

ליום 31 בדצמבר 2007 , הצעת חקיקה שעיקרה הפיכת הרשות הארצית למדידה והערכה שבמשרד

החינוך לרשות פנים ממשלתית עצמאית למדידה והערכה בחינוך אשר תשמש כגוף המוביל והמנחה המקצועי של מערכת החינוך בתחומי המדידה והערכה. ............החקיקה תבטיח את מעמדה העצמאי של ראמ"ה, את אי תלותה ואת סמכויותיה .......הצוות יכלול את נציגי ראמ"ה, משרד החינוך, משרד המשפטים, נציבות שירות המדינה ואגף התקציבים במשרד האוצר".

מובן שהנושא ממשיך על פני פסקאות רבות אבל העקרונות מונחים כאן לפנינו.

תוקם רשות עצמאית שאינה כפופה למשרד החינוך ולמומחים בחינוך. הרשות תפתח שיטות מדידה ל"יעילות" בית הספר, במשך שנת הלימודים יעברו התלמידים שורת בחינות שלא נועדו לגלות אם החומר מובן, כי אם בכדי להדביק מספרים על תלמידים, על כיתות ועל בתי ספר. פרופ' יצחקי הסטטיסטיקן של המדינה (מנהל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) חקר אפשרות להעריך הישגים של בתי ספר בצורה מדעית, תוצאות המחקר: השונות בין בתי הספר לא מאפשרת הערכה מדעית. את המחקר הזה לא קראו במשרד האוצר. אבל במשרד האוצר יודעים רק מספרים, אז מחפשים דרך למדוד כריזמה של מורה או מנהל, אוירה בכיתה, הקשבה, חינוך.

במשרד האוצר גם לא רוצים לשפר את החינוך בדרך המקובלת – כיתות קטנות ושכר גבוה למורים, (את עודפי התקציב הם מעדיפים לחלק לעשירים).

אנשי האוצר כשהם רואים ציור של רמברנט, הם לא חושבים: אני מרגיש שמח/עצוב/כועס, הם אפילו לא חושבים: זה יפה, הם חושבים רק: "ואוו קנו את זה במיליונים", כן ככה זה כשחמורים שופטים סלט פירות.

מלבד השתעבדות למספרים החליטו במשרד האוצר גם לעשות "רפורמה" במערכת.

"רפורמה בחינוך

תחילת יישום הרפורמה במערכת החינוך אשר תיפרס על שש שנים, בעלות תקציבית

כוללת של כ 5- מיליארדי ש"ח.

היבטיםמרכזיים ברפורמה:

שינוי מבנה שבוע העבודה של המורים, תוספת שעות עבודה ושהייה.

קביעת מבנה שכר חדש למורים ומנהלים .

שינוי הליך הפיטורין הפדגוגים והעצמת סמכויות מנהל בית הספר.

........ ועדות ציבוריות שונות ............המליצו על ארגון מחדש של מערכת החינוך, ובמסגרתו העברת סמכויות ממשרד החינוך לגורמים המבצעים בפועל, תוך העתקת מרכז הכובד של פעילות מטה משרד החינוך מביצוע והפעלת המערכת, להתוויית מדיניות, תכנון, תקצוב, מעקב ובקרה."

והנה הפרשנות:

1. המורים יעבדו יותר ויקבלו פחות לשעה.

2.קביעת מבנה שכר דומה למגזר העסקי כאשר מנהלים מקבלים פי 50 מהכפופים להם.

3. הגדלת הסמכויות של המנהל על חשבון סמכויות משרד החינוך, אם המנהל טוב זה יצליח אם הוא ממוצע לא תהיה לו מערכת תמיכה ואם הוא גרוע (כפי שקורה לפעמים) אז "לעזאזל הביתצפר".

4. העברת סמכויות לרשויות המקומיות - רוב הרשויות בישראל בקושי מצליחות לתת שירותים מינימאליים עכשיו יעמיסו עליהן גם את עלות החינוך? רשות מקומית מקבלת הכנסה מארנונה, בראש-פינה סה"כ הארנונה ממגורים נמוך מההוצאה על חינוך. רשות מקומית צריכה הכנסות משטחי מסחר ותעשיה בכדי לממן חינוך. האם יש מצב, שבכל הרשויות יהיו מספיק שטחים כאלו? ברור שלא, מרכזי מסחר ותעשיה מרכזים אליהם יותר אנשים מתושבי המקום בו הם נמצאים.

5. ביטול ניהול מערכת החינוך, במשרד האוצר מאמינים בחוק הטבע – אין צורך במשרד שינהל את החינוך. משרד החינוך יכול לקטון לגודל של המשרד לאיכות הסביבה (6 מפקחים על אשפה בכול הארץ), התלמידים, ההורים, המורים, והרשויות המקומיות יסתדרו. אחרי הכול פעם כשעוד חיינו על העצים הסתדרנו מצוין בלי ניהול מערכות.