יום חמישי, 17 בפברואר 2011


רוח קדים

"גם אם יפול משטר מוברק, המצרים קשי היום לא ישתחררו מהרודן האמיתי, הקפיטליזם הגלובלי, 
שמחייב אותם לעבוד שעות ארוכות בשביל משכורת זעומה." בני ציפר הארץ 4-02-11


ההמונים המצרים שצעדו בשבועות האחרונים ברחובות חיפשו תקווה, רווחה כלכלית, ויותר זכויות אדם.
בשנות ה-50 לאחר התמוטטות הכוחות הקולוניאליסטים והכרזת עצמאות עברו מצריים ורוב העולם הערבי מהפכה חברתית. במצריים המלך גורש וחבורה צעירה החלה לנהל את המדינה, הם הבטיחו דאגה לאדם והקטנת פערים כלכליים.
הם הבטיחו יותר חינוך יותר רפואה, יותר מודרניות יותר זכויות אדם, והם קיימו.
הייתה אז רוח גבית מהעולם, עולם שאחרי מלחמת העולם ה-II. כי באותה תקופה שלטה גישה עולמית של דאגה לחלש והקטנת פערים כלכליים. העולם פחד מהמלחמה וניסה למנוע סכסוכים שעלולים להתפתח ולגרור את העולם למלחמות חדשות.
הפחד נחלש ואחרי 25 שנים בשנות ה- 70 הדאגה לשלום ורווחה עולמית החלה לפנות מקום לאופנה האינדיבידואלית. השאיפה של השכבות הגבוהות לחיי לוקסוס יצרה מערכת שדאגה לחזק ליפה ולעשיר. הפערים שצומצמו גדלו מחדש, גידול כזה הוא תהליך שמאיץ את עצמו.
ככל שהפער גדל והעשיר מתרחק מהעני, הוא יודע פחות ורואה פחות כיצד חיים בסביבתו.
ככל שהוא מתעשר הוא משתכנע שמגיע לו ולאחרים לא, הוא משתכנע שההצלחה שלו היא עניין של כשרון מיוחד. התהליכים האלו עברו על החברה הערבית ברוב המדינות שסביבנו.
מבחינת הסחר הם נפתחו לעולם, אבל פערי ההכנסה בין רוב העם הערבי לאזרחי העולם המודרני שבמדינות המפותחות גדלו, והתקווה לרווחה וסגירת פערים נגמרה.
עם השינוי במדיניות החברתית כלכלית גדל מאוד מספר החברות והשירותים המופרטים, ובטענה שהמדינה איננה מספיק יעילה הועברו נכסיה לידי מקורבים.
פוליטיקאים ופקידים בכירים הצליחו לצבור הון ניכר שמקורו לא ברור ויש סיבה לחשוב שההון הזה נצבר באופן לא מוסרי.

צעדי הפתיחה של השוק המקומי אל העולם הביאו השקעות בינלאומיות, אבל המשקיעים האלו עשו זאת בכדי להרוויח ואת הרווח לקחו איתם. המודרניזציה הביאה שיטות ומכונות אוטומטיות שהחליפו עובדים פשוטים והפכו רבים לחסרי עבודה.
בתחילת התהליך כשהתקווה הייתה גדולה ונראה סיכוי לסגור פערים כלכליים וטכנולוגיים השקיעו הממשלות יותר ויותר כסף בחינוך, אבל עם הזמן שכחו את תפקידן והזניחו את אחריותן.
מתוך תקווה לפרנסה טובה יותר פנו רבים בציבור להשכלה גבוהה באוניברסיטאות אבל כשגמרו, למדו שאין פרנסה ואין עבודה. ההשכלה שהפכה יקרה יותר וקשה יותר להשגה לא מילאה את הציפיות שתלו בה.

במזרח הקרוב הכירו את סיסמאות המהפכה הצרפתית – "חופש שוויון ואחווה" ויחסו חשיבות רבה לשוויון ולאחווה, אבל משום שהיסטורית לא הכירו רודנות בסגנון אירופי, לא יחסו לחופש את החשיבות שמייחסים לו בדמוקרטיות המערביות.
מצד שני נוצר מצב בו הופר הבסיס המוסלמי של שוויון וצדק כלכלי. הפערים הפנימיים גדלו יד ביד עם הפערים בין העולם הערבי לעולם המערבי, ומזה נפגעו הכבוד הלאומי והתרבותי.
הקבוצות החילוניות סוציאליסטיות שהיו בממשלות הסתאבו והפסיקו למלא את שליחותן, השילטון שהפך עם השנים לפחות פופולארי היה צריך להשתמש בכוח רב.
לתוך הריק הזה החלו בשנות ה – 80  להיכנס קבוצות דתיות חברתיות, קבוצות שהבטיחו עזרה לעניים צדק ופיתוח. הקבוצות האלו הפכו ממיעוט קטן בתחילת התקופה המודרנית ליותר פופולריות וחזקות. הייאוש מהרעיון המודרני של שליטה בגורל האדם, גורם בכל העולם לגידול במספר המאמינים. בארצות המזרח התיכון הטוטליטריות, הוא גורם למיליונים לצאת לרחוב ולהחליף ממשלות.
בארצות דמוקרטיות כמו ישראל וטורקיה ישנם אמצעים חוקיים ובהן הייאוש גורם לעליה בפופולאריות של מפלגות שיש להן מונופול על האמת.


קישורים:
גידול באבטלה המצרית

נתונים על החינוך במצריים
http://www.childinfo.org/files/MENA_Egypt.pdf

על אירגוני עובדים וכוחות סוציאליסטים
http://www.merip.org/mero/mero050907.html

השפעת החינוך על שוויון בטורקיה

הכנסה לנפש לפי מדינה

על התפתחויות מודרניות בחברה הערבית

כלכלות העולם המפותח לעומת העולם המתפתח

אין תגובות: