יום ראשון, 13 ביולי 2008

שכר לעמל

להבדיל מנגיד בנק ישראל, ראש הממשלה, ראש האופוזיציה ושר האוצר, קוראי המדור הזה יודעים שבישראל רוב העניים הם עובדים או פנסיונרים. בניגוד להצהרות, הבעיה נובעת לא מדתיים שמעדיפים להתפלל וערבים שלא מוכנים לתת לאשה לעבוד בחוץ.

מרכז אדוה מפרסם נתונים עדכניים, על חלוקת פירות הצמיחה הכלכלית בשנים 2003 עד 2006.

עלות השכרו של עובד ממוצע (ברוטו ) עלה מ- 42.7 ש"ח לשעה ל- 42.9 ש"ח לשעה ( כן תוספת של 20 אג' שלמות).

עלות שכרו של מנהל בחברה ציבורית עלתה באותו זמן מ-745 ש"ח לשעה ל- 1,004 ש"ח לשעה (כ-35% או 25,900 אג' תוספת לשעת עבודה).

אילו היו פירות הצמיחה מתחלקים לכולם ולא רק לאלפיון העליון, היה כל שכיר מרוויח 670 ש"ח נוספים כל חודש.

רוב מוחלט (למעלה מ-60%) מכלל השכירים הרוויח פחות מ- 5,800 ש"ח לחודש.

40% מהשכירים הרוויחו פחות מ-3,886 ש"ח.

מספר העניים עולה בקצב גבוה, כשיש מיתון, הממשלה מאשימה את המיתון, אבל כשיש צמיחה מי אשם? תשובה: בשני המקרים אשמה הממשלה (והציבור שבוחר בה).

אין תגובות: