יום שני, 16 ביולי 2007

הומניות

חוק הקופאיות

בחודש מאי נכנס לתוקפו חוק הקופאיות. החוק איננו עוסק בקופאיות בלבד הוא עוסק בכלל העובדים במשק הישראלי ובעיקר באלו שיכולים לבצע את עבודתם או חלקה בישיבה. לגבי אלו החוק קובע כי על המעסיק לספק כסא לכל עובד ולאפשר לו לעבוד בישיבה. במקרים בהם אין אפשרות לשבת בזמן העבודה החוק קובע כי יש לספק לעובדים כסאות כדי שיוכלו לנוח בהפסקות. העונש הקבוע בחוק הוא קנס עד 200,000 ₪ והעובד אינו צריך להוכיח שמניעת ישיבה גרמה לו נזק.

מצד אחד מדובר בהישג לעובדים (בישראל כ- 90% עובדים ורק כ- 8% הם מנהלים ועצמאיים), מצד שני עצוב מאוד שהיה צריך לחוקק חוק בכדי לשמור על כבוד אדם בסיסי.

בתהליך חיסול מדינת הרווחה בישראל והפניה לכיוון הקפיטליסטי, נשכחו כמה כללי התנהגות מובנים מאליהם ונעלם לחלוטין המוסר. איזה טיפש אחד מארצות הים החליט ללא בדיקה, כי עבודה בעמידה יותר יעילה. מכיוון ששיקולי מוסר אפסו מהארץ, החליטו יותר ויותר מעסיקים לוותר על כסאות לעובדים. התהליך תפס תנופה והיום אלפי מקומות עבודה מכריחים את עובדיהם לעמוד במשך כל יום העבודה. התופעה החמירה עד כדי כך שלא נותר אלה לערב את הכנסת וכך בא החוק לעולם.

תחת הסיסמה "חברה המכבדת את האדם, היא חברה טובה יותר" , יצאו פעילי הנוער העובד והלומד, החוג החברתי כלכלי, צעירי מפלגת העבודה, צעירי הליכוד, אגף המשימות בתנועה הקיבוצית, המרכז לפלורליזם יהודי, במעגלי צדק, מעגל תנועות הנוער, השומר הצעיר, אירו תל-אביב, המחנות העולים, ההסתדרות בנגב, האוניברסיטה העברית, ההסתדרות מרחב רחובות, בינה, לחלק דפי הסבר על החוק ברחבי הארץ. בראש-פנה ביקרה קבוצת מדריכים בוגרים של הנוער העובד, הביקור העלה כי יש חנויות שאינן מקיימות את החוק. במספר מקרים נרשמו גם התבטאויות מכוערות של מנהלים.

.

בתנ"ך ישנן התייחסויות לחיות המשק, הוא אומר באופן כללי כי יש להתייחס אליהן בכבוד. יש לאפשר להן ליהנות מפרי עמלן (לא תחסום שור בדישו) לתת להן לנוח בימי המנוחה ועוד.

בישראל 2007 יש מעסיקים שאינם נותנים אפילו את היחס המינימאלי הזה לעובדיהם.

אישית החלטתי להפסיק לקנות בכל חנות שאינה מאפשר לעובדיה לשבת, אומנם זה גרם לי להחליף חנות ולפעמים אפילו לצאת מראש-פנה אבל התמורה – לנהוג על פי הצדק, שווה יותר.

אני מציע לכם לעשות כך, יש כאן ובאזור הקרוב מעסיקים שיודעים לכבד אחרים ומגיע להם שנקנה אצלם.

לפניות/ תלונות על אי כיבוד החוק אפשר לשלוח פקס ל- 03-5125157 או בדואר אלקטרוני right2sit@gmail.com

נשארו לי כמה דפי הסבר על החוק ואשמח לחלק אותם לכל מי שרוצה.

עמית הרפז

אין תגובות: