יום שישי, 1 ביוני 2007

וינוגרד כמחלה מדבקת

סיבוב פרסה

סיפור פנטסטי
במאי 2007 ועדת חקירה ממשלתית בדקה ופרסמה דו"ח ביניים על התנהלות הממשל הישראלי במלחמה שהייתה קיץ קודם (לבנון 2006).
בדו"ח ניתן היה לראות שורת כשלים אופיינית לישראל.
רוב הציבור קיבל את הדו"ח באדישות. 100 אלף איש שהתכנסו בכיכר ודרשו שהממשלה תתפטר התפזרו מבלי להשאיר רושם. העיתונות ניסתה להפיח בסיפור קצת רוח, אבל משלא נראה כל שינוי בנתוני המכירות נטשה אותו ועברה לנושאים אחרים.
שר אחד (שר הבריאות) החליט משום מה שעבודת הועדה ראויה לחיקוי (אולי בגלל גילו המופלג ושמיעתו הלקויה, נוצר אצלו רושם שהממשלה שבעת רצון מעבודת הועדה). השר החליט להקים ועדת חקירה בראשות שופט, שתבדוק את התנהלות משרדו בשנים שחלפו ותציע פתרונות. דו"ח מקדמי שקיבל פרסום שלושה חודשים מאוחר יותר גילה ממצאים מחרידים. הסתבר כי קיצוצי תקציב לאורך שנים הביאו את תשתית הבריאות הישראלית לרמה של עולם שלישי (מיעוט מיטות בבתי חולים, צפיפות, ומחסור כרוני בכוח אדם גרמו להתפרצויות קדם מגפתיות). הפגיעה בשירותי רפואה מונעת*, רפואה פרטית, הוצאה פרטית גדלה על בריאות, הגדילו את סך כל ההוצאה הלאומית על בריאות והקטינו את התמורה.
מחברי הדו"ח המליצו: לעצור את תהליכי ההפרטה והייקור של שירותי הבריאות, להגדיל את תקציב הבינוי פי שלושה בתוך שנה, להרחיב את חוק ביטוח הבריאות ולבטל ביטוחים "משלימים" שהוצעו ע"י קופות החולים. הפופולאריות של שר הבריאות הגיעה לשיאים (זכה אפילו באות השכן המצטיין שחולק ע"י האגודה לתרבות הדיור).
השר לאיכות הסביבה הצטרף מייד לעגלת החקירות, הסיכוי לכותרת וגעגועים לתפקידו הקודם (השר היה בעברו איש שב"כ - חובב חקירות - אדיש לסביבה). הועדה שמינה גילתה זיהומי מים אויר וקרקע ברמה לא מתקבלת על הדעת. היא הראתה כי המשרד לא השכיל לנצל אפילו את תקציבו הזעיר. הועדה המליצה: להקים מספר רשויות ממשלתיות: רשות ביוב ארצית, רשות ארצית לטיפול בכל סוגי הפסולת המוצקה, רשות חדשה לנושאי איכות האוויר, והקמה מחדש של נציבות המים. הועדה מסרה נתונים על פיהם המשך ההפרטה של הספקת המים תביא לייקור המים ב- 100% ואף יותר.
למקטרגים שטענו כי זאת טעות להגדיל את מצבת העובדים הממשלתית ולהעביר נושאים רבים מהמגזר הפרטי לציבורי. אמרה הועדה: "אין ספק שמבחינה כספית המגזר הפרטי יודע להרוויח יותר מהמגזר הציבורי אבל – איכות הסביבה בישראל היא שאלה של חיים (בדומה לרמת המוכנות הצבאית)." "הוועדה הזאת הוקמה בדיוק משום שהמגזר הפרטי לא הצליח לשמור על איכות הסביבה." "טיפול המגזר העסקי כשהוא נמדד במונחים של השקעה כספית מול תמורה בנושאי סביבה, הוא כשלון מוחלט."
השר לביטחון פנים התקשה להסתיר את קנאתו כשראה איך עמיתו לשעבר מהשב"כ גורף כותרות, הוא הקים ועדה לבדיקת תפקוד המשטרה והשב"ס.
תוצאות החקירה לא ירדו מכותרות העיתונים במשך שבועות, הסתבר כי צמצום הכוח המשטרתי לאורך השנים הביא לחוסר תפקוד מוחלט. אגף החקירות המשטרתי הפך לאגף ההודאות, פושע שלא מצא לנכון להתוודות על מעשיו הלך הביתה ללא עונש.
אין סוף תיקי חקירה שנפתחו, הכילו דף או שניים, תאור מקרה ואפס תוצאות חקירה.
הועדה המליצה להפריד ביטחון פנים ממשטרה ולהקים משרד חדש לביטחון פנים שיאויש ע"י מתנדבי שירות לאומי. היא קבעה כי יש לשלש את מספר השוטרים ולהתחיל בהקמת מערכת חקירות חדשה.
הועדה מצאה שמחסור בנוהל רישום עברות ברור ומחייב, הביא למחסור בנתוני פשיעה, והנתונים שנאספו אינם מייצגים, ואינם ניתנים לשימוש.
הועדה בדקה את הליכי ההפרטה של השב"ס, לנוכח העובדה כי מדובר במהלך יקר מאוד ובלתי מוסרי, המליצה לבטל את ההתקשרות עם הקבלן שזכה במכרז לבניית בית כלא פרטי (לב לבייב). פרשנים בתקשורת הציעו לאפשר ללבייב להשתמש בשלד המבנה לקניון.
הדו"חות הציבו מראה מול התנהלות הממשלה והציבור התעורר, נוצר מומנטום. הציבור הבין שיש סיכוי לשידוד מערכות. עכשיו כבר יצאו 400 אלף מפגינים לכיכר.
ראש הממשלה הבין כי אין ברירה והחליט גם הוא להקים ועדה שתחקור את תפקוד משרדו.
הועדה גילתה כי במשך הזמן הופרטו אין סוף שירותים, שנחשבים בסיסיים במדינה מודרנית, (לדוגמא: אפילו מערכת ההזעקה בזמן חרום הופרטה).
הועדה המליצה לחסל את תופעת "עובדי הקבלן" ולקבל אותם כעובדים מהמניין.
היא מצאה כי השירות הממשלתי הגיע לרמה שמסכנת את קיום המדינה. היא המליצה לגייס כוחות חדשים לשירות הממשלתי במטרה לספק לאזרחים שירותים ברמה מתאימה למאה ה-21. לצורך גיוס כוח אדם חדש ואיכותי הוחלט על הכפלת השכר בדרגות הנמוכות של השירות הממשלתי.
כיוון שראש הממשלה מילא באותה תקופה גם את מקום שר האוצר, חקרה הועדה גם את המשרד הזה. הועדה גילתה כי פקידי משרד האוצר קבעו לעצמם ולכל יתר המשרדים את סדר היום והמדיניות. הפקידים התעלמו לאורך שנים מהוראות הדרג הנבחר, הם אימצו שיטה של הצגת הצעות מקצועיות חד צדדיות והתעלמו מכל האלטרנטיבות.
הועדה הדגישה את העובדה כי המדיניות הזאת הביאה שליש מילדי המדינה אל מתחת קו העוני.
המלצות הועדה היו חריפות מאוד. בעת הצגת מסקנות הועדה לפני הציבור אמרה יו"ר הועדה, השופטת בדימוס פרוקצ'יה: במקרה של משרד זה אנחנו מוצאים כי אין ברירה אלה לפרק את המשרד עד היסוד. יש לפזר את עובדי המשרד במשרדים אחרים ולהקים אותו מחדש. אנחנו חושבים כי באיוש החדש יש לתת עדיפות לעובדים בעלי משפחות מגיל 40 ומעלה שרואים את עתידם בשירות הממשלתי. רק מיון קפדני ותיקון תקנת צינון של חמש שנים בעת מעבר למגזר הפרטי, יוכלו לחסל את תופעת "הכנת הקן" (כאשר כל מעייני הפקידות במשרד נתונים להעדפת בעלי הון בכדי שיוכלו בעתיד לעבוד אצלם). אני חושבת שהמצב היום הוא על סף "שוחד למפרע" והפרת אמונים. יש כאן תופעה ברורה של שלח לחמך, וצריך לשרש אותה מיד ובדיעבד.
תוך כחצי שנה מונו ועדות לבחינת תפקוד כל משרדי הממשלה. הועדות כמו הילד בבגדי המלך החדשים חשפו לאור השמש את שידע כל הציבור כל הזמן. כמו במקרה ועדת וינוגרד הם לא גילו דבר חדש, רק תפקוד מרושל והזנחה שהקיפו את כל מערכות המדינה.
הועדות הפכו כל כך פופולאריות שנשקלה אפשרות לייבא מחו"ל שופטים, שיעמדו בראשן (ההצעה ירדה מהפרק כשהסתבר ששופטים אירופים יקרים מאוד, והמבטא של שופטים הודים גורם לבלבול).
הלחץ הציבורי להגשמת המלצות הועדות נשא הפעם פרי. תקופת הבניה מחדש נמשכה כמעט שנתיים. בתקופה הזאת נבנתה כל המערכת הממשלתית מחדש.
זה היה נס ישראלי, במקום להחליף ראשי חדלי אישים באחרים מאותו הסוג, הוחלט פשוט לתקן והפעם זה הצליח.
*משרד הבריאות החליט להפריט את האחריות לבריאות ילדי ביה"ס. בראש פנה זה קרה באמצע אפריל וכך קרה שחצי מכתה ב' חוסנה נגד טטנוס וחצי לא, ממש כמו בחלם.

אין תגובות: